Søkemotormarkedsføring (SEM)

SEM, også kalt Søkemotormarkedsføring, er en markedsførings-taktikk for å tiltrekke seg kunder ved å kjøpe annonseplass i søkemotorer, som f.eks Google. Kjøpt annonsering i Google øker sjansen for synlighet hos personer man i utgangspunktet ikke ville nådd organisk. Man kjøper seg en plass øverst i det spesifikke søkeresultatet. 

 

Google Ads

Google Ads er et annonsesystem som promoterer hjemmesider ved å plassere de øverst i søket på Google ved å betale for annonsering. Ved å bruke Google Ads kan man lettere nå frem til potensielle kunder som søker etter spesifikke produkter og tjenester som bedriften selger. En effektiv måte å introdusere deg for nye potensielle kunder. 

For å oppnå effekt med SEM må du, i likehet med SEO, ha en god forståelse og kjennskap til søkeordsbasen som de aktuelle målgruppene benytter. Du burde altså kjenne ditt publikum – og forstå hva de søker etter og hvilke ord de benytter ved søk. 

 

Betaler per-klikk

Det positivet med Google Ads er at du betaler kun for hver gang annonsen blir trykket på. Om en søker ikke klikker seg inn på din annonse, vil vedkommende fortsatt se denne, men du slipper å betale. For at det hele skal lønne seg, må du se på og vurdere kostnaden per klikk kontra antall konverteringer (altså besøkende som blir kunder). Dersom annonse-kostnadene løper vilt, uten at salget øker, bør du revurdere din SEM-strategi. Overskuddet av ditt totale salg bør altså overstige annonse-kostnadene. 

For at annonsene dine skal bli plassert øverst i Google, må både kvaliteten på annonsen og landingsiden være god nok!

Kristian Johan Gjertsen

Kristian Johan Gjertsen

Nord-norsk fotograf og digital markedsfører i Oslo.